THÔNG TIN CHUNG VỀ KIỂM TRA CÁP THÉP

 

 

 

Rất cần thiết duy trì  kế hoạch kiểm tra định kỳ cáp thép .  Trong nhiều trường hợp,  những yêu cầu của các đại lý cần phải được tôn trọng triêt để. Bạn có thể được hướng dẫn bởi các thủ tục  cần tuân theo.

 

Khi có bất kỳ một biểu hiện về sự suy giảm độ bền của cáp thép , cần phải quyết định việc có tiếp tục duy trì cáp đó trong công việc hay không. Quyết định này  cần được đưa ra bởi người kiểm tra có kinh nghệm. Người này cần xác định dựa trên một số điểm sau:

  1. Những chi tiết về vận hành của thiết bị
  2. Tần số kiểm tra.
  3. Nhật ký bảo dưỡng.
  4. Hậu quả của sự cố.
  5. Những bản ghi chép trước đó về những thiết bị tương tự.

Dây tăm bị đứt trong thời gian ngắn sau khi lắp đặt

Những sự cố về tăm dây đôi khi xảy  ra khá sớm  trong vòng đời của cáp, và hầu hết các trường hợp  này không cần thay thế cáp . Nhớ vị trí và kiểm tra kỹ  xem có thêm dây bị đứt hay không. Vứt bỏ đầu tăm dây bị đứt bằng việc bẻ đi bẻ lại. Bằng cách này,  dây có thể sẽ đứt  bên trong cáp  chỗ  các đầu dây bị gập lại giữa các tao. Các dây bị gãy này  không phải do làm bởi nguyên  liệu sản xuất dây kém .

Một tăm dây đơn bị gẫy  có thể loại bỏ bằng  việc uốn cong và bẻ gẫy
Trong quá trình vận hành dây cáp ( mỏi đứt gẫy)

Cáp phải được thay thế nếu tìm thấy  một số lượng  nhất định  dây bị đứt , cho thấy cáp thép đã đat đến độ giới hạn vòng đời kém chịu đựng.

 

 

Xem thêm