SỰ MÀI MÒN CÁC SỢI CỦA CÁP THÉP

 

 

 

Các sợi của cáp thép bị mài mòn

 

 

 

Mòn do  ma sát trên puli, con lăn, tang trống … gây cho các tao bên ngoài bị mòn.

 

Trước khi tiến hành kiểm tra,  xác định loại cáp bạn đang sử dụng.  Ngày nay  nhiều loại cáp đã được sãn xuất theo công nghệ ép (compact), định cỡ,  hoặc  tạo dạng, gọi là cáp thép nén. Quá trình sản xuất này tạo cho  tao ngoài bị dẹt một cách có chủ định  và với những người kiểm tra không có kinh nghiệm sẽ nghĩ rằng cáp này bị mòn mà thực tế  thì cáp mới hoàn toàn. Nếu bạn nghi ngờ về loại cáp bạn đang sử dụng, hãy nhìn vào mặt cắt của cáp  là phần không bị mòn do hoạt động ví dụ như  chỗ bọc an toàn trên tang trống hoặc khu vực sát đầu nối cáp
Các dây ngoài của dây cáp chuẩn sẽ bị dẹt do bởi ma sát khi tiếp xúc với tang trống , puli hoặc  do cát sỏi. Đây là một phần  của những tác nhân làm hỏng thông thường  và xảy ra trong hầu hết quá trình lắp đặt cẩu liên quan tới sự mài mòn.

Tuy nhiên, cáp cần phải được thay thế , nếu sự mài mòn vượt quá 1/3 đường kính của dây.
Một thói quen tốt là so sánh mặt cắt của cáp  không  vận hành ( ví dụ chỗ bọc an toàn, hoặc khu vực sát đầu nối)  với mặt cắt cáp được kiểm tra . Cũng có thể làm tương tự  khi đánh giá sự giảm đường kính trong quá trình làm việc.

Cũng có thể làm tương tự  khi đánh giá sự giảm đường kính trong quá trình làm việc.

 

 

Khi bề mặt của tăm dây bị mòn đi 1/3 đường kính của dây, cáp thép cần được thay thế

 

 

.

Mài mòn  do bởi kéo lê cáp trên những vật cứng ( như góc thép, tấm thép cứng, hoặc các thứ có bề mặt thô ráp ….)

 

 

Tăm dây đứt gãy do bởi góc dẫn hướng  lớn và cáp bị rung chấn

 

 

Cáp bị xơ mòn do tình trạng  họat động thông thường trên cẩu hoạt động trên cao

 

 

 

 

Xem thêm