Cấu tạo cơ bản của cáp thép

 

 

Cáp thép là gì?

 

 

Cáp thép được bện bằng các tao cáp. Các sợi cáp được bện lại trên một lõi trung tâm để tạo thành một tao cáp. Số lượng và kích thước của các sợi sẽ quyết định sự kết hợp tốt nhất giữa các tao cáp để bảo vệ chống ăn mòn và chống mài mòn, và sợi nhỏ hơn để có sự linh hoạt và xử lý yêu cầu.

 

Cấu trúc cáp thép được thể hiện như sau:

ví dụ: 6×36-FC

6 là số tao của cáp thép

36 là số sợi trong tao cáp

FC là loại lõi

Xem thêm