NEO DANFORTH

 

 

 

 

 

 

AN PHÁT cung cấp neo DANFORTH dùng cho tàu biển, tàu sông với các chủng loại và kích cỡ khác nhau. Sản phẩm được cấp giấy chứng nhận chất lượng bởi các cơ quan Đăng kiểm quốc tế : LR, DNV, BV, NK,….

 

 

Xem thêm