GÙ CẨU CONTAINER CẠNH

 

 

 

 

 

Chúng tôi cung cấp gù cẩu ( chốt cẩu ) container cạnh, dùng nâng hạ container 20″ và 40″, với chốt cẩu khóa vào cạnh bên của container. Sản phẩm có độ an toàn cao, được sản xuất từ châu Âu, với giây chứng nhận chất lượng kèm theo.

 

 

 

 

 

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT GÙ CẨU CONTAINER CẠNH

Xem thêm