CÁC TỈ LỆ HIỆU DỤNG TRONG SỬ DỤNG CÁP THÉP

 

 

 

* Những cáp thép có đường kính nhỏ hơn trong khi những loại khác thì lại được khuyên chỉ dùng cho  cáp 6 tao.

Chúng tôi đề nghị không tết hay bện bằng tay cho các loại cáp cẩu.

 

Tất cả các tỷ lệ hiệu quả  đều dựa trên sự khác nhau về độ bền đứt gãy thực tế của cáp và độ bền đạt được với phụ kiện cụ thể. Phụ kiện đạt được  hiệu quả 100% là spelter socket nếu được lắp đặt hợp lý.

 

* Tất cả các phụ kiện phải được kẹp hoặc dập khuôn vào trong cáp. Quá trình dập nóng hoặc kẹp sẽ ép vào cáp theo các mức độ khác nhau gây ra một sự thất thoất nhỏ về độ bền. Một số sách xuất bản  thì  cho là với socket dập nóng hiệu quả đạt 100%. Xin hãy nhớ là  hầu hết các loại cáp đều có độ bền đứt gãy thực tế cao hơn khoảng 20% chỉ số trong bảng độ bền đứt gẫy ( độ bền đứt gãy trong catalog). Trong các trường hợp này, phụ kiện  có tỷ lệ hiệu quả 90%  rất có thể phát huy  100%  độ bền đứt gẫy catalog của cáp thép . Điều này không có nghĩa là  phụ kiện cũng đạt 100% hiệu quả.

 

 

Xem thêm