CẤU TẠO VÀ PHƯƠNG PHÁP CHỌN XÍCH NEO

 

 

 

Dây neo dùng để nối neo với tàu (khi thả neo, kéo neo, đảm bảo truyền lực bám của neo để giữ tàu đứng yên).
Dây neo có thể là cáp hoặc xích (có thanh ngáng hoặc hoặc không có thanh ngáng). Nhưng trên tàu, thông thường người ta dùng dây neo bằng xích bởi nó có độ bền cao, không hay bị rối khi thả và kéo neo, có khả năng tự dải đều trong hầm xích neo, chịu mài mòn cao, có khả năng tăng ổn định và tăng lực bám cho neo.

 

 

 

Phân loại xích neo
Có nhiều cách phân loại xích neo, ta xét chủ yếu hai cách phân loại sau: (cỡ xích gọi theo đường kính sợi dây xích).

 

a. Phân loại theo phương pháp chế tạo
Xích neo hàn áp lực không có thanh ngáng cỡ (7 – 37) mm.
Xích neo hàn áp lực có thanh ngáng cỡ (13 – 100) mm.
Xích neo hàn điện không có thanh ngáng cỡ (5 – 37) mm.
Xích neo hàn điện có thanh ngáng cỡ (15 – 62) mm.
Xích neo đúc có thanh ngáng cỡ (34 – 100) mm.

 

b. Phân loại theo vật liệu chế tạo
Xích neo có độ bền thông thường.
Xích neo có độ bền cao.
Xích neo có độ bền đặc biệt cao.

 

 

Cấu tạo dây neo
Xích neo được tạo thành từ một chuỗi các mắt xích được nối ghép lại với nhau gồm: mắt cuối, mắt xoay, mắt nối, mắt thường, mắt ba chạc, v.v.
Mắt cuối: dùng để nối giữa mắt neo với xích neo.
Mắt xoay: để tránh rối khi sử dụng neo.
Mắt nối: dùng để thay đổi chiều dài xích neo.
Mắt thường: chiếm hầu hết chiều dài dây neo, là loại mắt thông dụng nhất.
Mắt ba chạc: dùng để thay đổi phương của xích neo.
Thiết bị nhả nhanh gốc xích neo.

 

 

Tính toán chiều dài xích neo
a. Tính toán theo Qui phạm
Xem Qui phạm phần 2A,B – Trang thiết bị.

 

 

b. Tính theo lý thuyết
Chương 3, mục 3.1 Trang 177, STTBTTT1 1987.
Chiều dài cáp neo được xác định theo công thức:
l = , m.
trong đó: k1 – hệ số bám của neo.
q = GN/k1 – trọng lượng đơn vị của xích neo.
H – chiều sâu thả neo, m.
Chiều dài toàn bộ xích neo cần thiết là: lN = l + l0+ a, m.
trong đó: l0 – chiều dài xích neo từ ống dẫn xích neo đến thiết bị hãm nhả khâu cuối cùng của xích neo, m.
a – chiều dài đoạn xích neo nằm trong nền, m.

Xem thêm