CÁCH XỬ LÝ CÁP THÉP CẨU THÁP BỊ XOẮN

 

 

 

Nguyên nhân dây cáp thép của cẩu tháp  bị xoắn là do chịu ảnh hưởng của tải trọng và trọng lượng của chính con cẩu đó.
Đầu tiên, với loại dây cáp chống xoắn, trước khi sử dụng phải cuộn dây cáp vào vòng theo đúng chiều, khi cuộn vào tang cáp nên làm chậm, cuộn dây theo hàng lối, không được cuộn ẩu.
Ngoài ra, độ dài làm việc của dây cáp đều phải thả tự do, trọng lượng và độ dài vuông góc của dây càng lớn thì khả năng dây cáp bị quay và bị rối càng cao. Chỉ có làm theo đúng phương pháp thả dây thì dây mới không bị xoắn hoặc xoắn rất ít.

cách xử lý cáp cẩu bị xoắn

Dây cáp cẩu tháp rất hay bị xoắn (rối), có cách nào giải quyết triệt để không?

Dưới dây là những cách mà chuyên viên hay dùng:

  • Cuộn lại dây (thả hơi cho dây cáp)
  • Đổi 2 đầu dây cho nhau
  • Kéo hết dây trên cẩu xuống tận mặt đất rồi lại từ từ kéo lên
  • Nếu đã dùng cả 3 cách trên, cũng đã thay dây mới mà cáp thép vẫn bị xoắn thì khi xếp cáp chú ý vặn ngược lại mấy vòng.

Xem thêm