CÁC KHU VỰC KIỂM TRA CÁP THÉP

 

 

 

Các khu vực kiểm tra

 

1) Kiểm tra điểm cuối của cáp thép.

2) Kiểm tra việc cuốn cáp sai  gây biến dạng (các vùng bị dẹt) và mòn có thể rất nghiêm trọng tại các vị trí điểm giao nhau ( chỉ các điểm giao nhau nếu các tang trống đa lớp).

3) Kiểm tra dây đứt.

4) Kiểm tra sự gỉ mòn.

5) Tìm kiếm  những chỗ biến dạng gây ra bởi trọng tải giật.
6)Kiểm tra khu vực quấn dây qua puli để kiểm tra dây đứt mòn.

 

 

 

 

 

7) Kiểm tra chỗ cắt của dây cáp để cân bằng puli ( hoặc bù puli).

8) Tìm những chỗ biến dạng.

9) Kiểm tra đường kính cáp  so với đường kính cáp ban đầu. Giữ lại các bảng ghi chép kết quả đo sau mỗi kỳ nghỉ.  Hãy lưu ý là đường kính cáp sẽ giảm đi chút ít sau khi lắp đặt.

10) Kiểm tra thật kỹ  chiều dài khi chạy qua khối puli, đặc biệt mặt cắt  của cáp thép tiếp xúc  với puli khi cần cẩu  trong điều kiện chịu tải.

11) Kiểm tra dây đứt hoặc mòn bề mặt.

 

 

Xem thêm