BÍCH NEO CẦU CẢNG

 

 

 

 

Chúng tôi cung cấp bích neo T cho cầu cảng, với các loại tải trọng của bích neo từ 10 tấn đến 300 tấn. Sản phẩm kèm theo giấy chứng nhận của cơ quan chức năng, thời gian bảo hành 1 năm.