(Tiếng Việt) CÁP VẢI TRÒN BẢN DẸT

Create date: 24/09/2019 4251

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) CÁP VẢI BẢN TRÒN HAI ĐẦU MẮT

Create date: 24/09/2019 4235

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) CÁP VẢI BẢN DẸT HAI ĐẦU MẮT

Create date: 24/09/2019 4240

(Tiếng Việt) Cáp vải cẩu hàng Hàn Quốc chuyên được sử dụng rộng rãi trong xếp dỡ, nâng hạ mọi loại hàng hóa, không làm hỏng bề mặt, sơn, không trơn trượt khi móc cẩu hàng hóa.
Cáp vải cẩu hàng Hàn Quốc được công ty AN PHÁT cung cấp có những ưu điểm:

WEBSLING

Create date: 24/04/2017 4863

(Tiếng Việt) AN PHÁT cung cấp dây cáp vải tròn bản tròn, sản xuất tại Hàn Quốc, với các đăc tính kỹ thuật như sau