Banner 5Banner 3Banner 4Banner 2Banner thêmbanner 7

TĂNG ĐƠ

AN PHÁT cung cấp các loại tăng đơ ( tăng cáp ) dùng cho cáp đường kính từ 6mm đến 56mm.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT TĂNG ĐƠ